Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče > Přihláška

Přihláška

Uchazeči o studium-elektronická přihláška

Klikněte na logo a systém Vás intuitivně povede.

Klasifikace banner

 

Přijímací řízení pro školní rok 2022-23, informace pro uchazeče

Dobrý den vážení rodiče a děti,

touto cestou bychom Vás rádi pozvali na přijímací řízení pro školní rok 2022-23. 

Termíny přijímacího řízení:

 • Hudební obor - pondělí 6. června, 14.00 - 17.00, I. patro, učebna č. 19
 • Výtvarný obor - úterý 7. června, 14.00 - 17.00, II. patro, výtvarný ateliér
 • Taneční obor - středa 8. června, 14.00 - 17.00, přízemí, sál školy

Provozní a hygienické podmínky přijímacího řízení

Po budově školy se mohou pohybovat nezletilí uchazeči o studium pouze v doprovodu zákonného zástupce. Škola stanoví vnitřními provozními opatřeními vhodný pohyb a frekvenci osob na chodbách, jejich dostatečné hygienické odstupy při čekacích lhůtách a orientační časové intervaly, tak aby nedocházelo ke kumulaci osob ve vnitřních prostorách a třídách školy. Podmínky pro vykonání přijímacích talentových zkoušek se řídí platnou legislativou a prováděcími předpisy školy.

 • Do školy nevstupujte nemocní.
 • Organizaci a pohyb osob ve škole budou mít na starost zaměstnanci ZUŠ.

Kritéria pro přijímání žáků na ZUŠ Podbořany, okres Louny

Ke studiu jsou přijímáni uchazeči, kteří dosáhli k 1. září daného školního roku minimálně 5-ti let věku a v rámci přijímacího řízení prokážou předpoklady ke vzdělávání. Schopnosti a dovednosti jsou posuzovány s ohledem na věk uchazeče. Každý obor má své přijímací zkoušky a svou odbornou zkušební komisi. Komise ohodnotí výkon uchazeče pomocí bodového systému a sestaví celkové pořadí přijatých žáků podle nejvýše dosaženého počtů bodů sestupně.

O počtu přijatých uchazečů rozhodne ředitel školy na základě získaných bodů a volných míst v daném oboru. Každý uchazeč nebo jeho zákonný zástupce vyplní u přijímacího řízení tzv. Evidenční list a souhlas GDPR, kam uvede osobní a kontaktní údaje. Dále uchazeč obdrží u přijímacího řízení osobní kód. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny formou pořadí jednotlivých kódů na webových stránkách školy a na nástěnkách v přízemí budovy do 30. 6. 2022 (Pro dodatečné přijímací řízení pak do 30. 9. 2022). Každý uchazeč nebo jeho zákonný zástupce se rovněž může informovat v ředitelně školy, zda byl přijat, či nikoliv. Následně prostřednictvím systému Klasifikace odešle uchazeč nebo jeho zákonný zástupce elektronickou přihlášku, kterou škola zaeviduje. Následně potvrdí a podepíše zákonný zástupce uchazeče nebo dospělý uchazeč přihlášku řediteli školy a tím je uchazeč přijat ke vzdělávání. Žákem školy se stává uchazeč v okamžiku uhrazení předepsaného školného ve stanoveném termínu. Školné se hradí bankovním převodem na účet školy. Platební údaje obdrží každý uchazeč/zákonný zástupce emailem. Školné se hradí pololetně a pro nový školní rok musí být uhrazeno v termínu nejpozději vždy do 20. září.

Kritéria pro přijetí do výtvarného oboru:

 • žák je schopen vložit do svého výtvarného projevu vlastní invenci
 • předškolní věk: samostatnost při práci, koncentrace v delším časovém úseku
 • školní věk: samostatnost při práci, koncentrace v delším časovém úseku, cit pro barevnost, kompozici, na základě vlastní kresby žák zvládá základní výtvarné techniky
 • mladší žáci nakreslí obrázek na dané téma (např. zvíře, pohádková bytost apod.)
 • starší žáci nakreslí podle modelu jednoduché zátiší a předvedou barevné cítění při tvorbě jednoduché kompozice dle vlastní představy (např. chuť, emoce apod.)

Kritéria pro přijetí do tanečního oboru:

 • pohybová stránka: fyzická pohybová dispozice, představivost, taneční paměť
 • hudební stránka: hudební a rytmické cítění
 • sociální zralost: schopnost práce ve skupině
 • vytleskání rytmu
 • tělesné dispozice - uvolněnost kyčelních kloubů, pružnost páteře
 • improvizace na zadané téma

Kritéria pro přijetí do hudebního oboru:

 • zpěv libovolné lidové písně (sólově)
 • reprodukce zahraných tónů ve vlastní poloze
 • reprodukce krátkého rytmického útvaru
 • hudební paměť

Plakát přijímací řízení 2022.jpg Plakát+letáček - nabídka přijímací řízení 2022 - str. 2.jpg