Zřizovatelem školy je Město Podbořany.

Partneři školy: IZUŠ - Informační systém základních uměleckých škol,  Sibelco - Kaolin Hlubany a. s.

Základní umělecká škola Podbořany, okres Louny,

Dukelská 155, 441 01, Podbořany,

příspěvková organizace města Podbořany


Poskytujeme základy vzdělání v hudebním, výtvarném a tanečním oboru,
dětem i dospělým nabízíme vzdělán
í i zábavu. 

"JDEME CESTOU K UMĚNÍ"