Základní umělecká škola Podbořany, okres Louny,

Dukelská 155, 441 01, Podbořany,

příspěvková organizace města Podbořany

Poskytujeme základy vzdělání v hudebním, výtvarném a tanečním oboru,
dětem i dospělým nabízíme vzdělán
í i zábavu. 

"JDEME CESTOU K UMĚNÍ" 

Zřizovatelem školy je Město Podbořany.
Partneři školy: AZUŠ - Asociace základních uměleckých škol ČR, IZUŠ - Informační systém základních uměleckých škol, Sibelco - Kaolin Hlubany a.s., Auto Myslivec Podbořany, AGC Kryry

Vážení rodiče, žáci a kolegové,

OD 18. 9. 2020 dle Ministerstva zdravotnictví

JE POVINNÉ NOSIT ROUŠKY NEBO ÚSTENKY VŠUDE V PROSTORÁCH ŠKOLY,

není možné při výuce tance, zpěvu a dechových nástrojů, zde si mohou žáci roušky odložit.

Ostatní hygienická opatření jsou v platnosti dle Manuálu MŠMT a škola je důsledně dodržuje.

V případě, že si dítě zapomene roušku, jsme vybaveni jednorázovými.

Děkuji Vám za pomoc a součinnost.

S přáním klidných dnů Řed. ZUŠ. 18. 9. 2020 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020-21, ODKAZ ZDE:

https://www.zuspodborany.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni-pro-skolni-rok-2020-21/

POZOR - OD 3. 8. 2020 JE ZMĚNA KONTAKTNÍCH ÚDAJŮ NA ÚČETNÍ ŠKOLY:

Účetní školy:

Bc. Kateřina Dolejšová, DiS.
Tel. - pevná linka: 474 777 744
E-mail: ucetni.zuspodborany(a)seznam.cz

Úřední hodiny kanceláře účetní pro veřejnost, rodiče a žáky:
Pondělí: 8.30-11.30 12.00-17.00
Středa: 8.30-11.30 12.00-17.00
V ostatních případech dle předchozí domluvy.