Základní umělecká škola Podbořany, okres Louny,

Dukelská 155, 441 01, Podbořany,

příspěvková organizace města Podbořany


Poskytujeme základy vzdělání v hudebním, výtvarném a tanečním oboru,
dětem i dospělým nabízíme vzdělán
í i zábavu. 

"JDEME CESTOU K UMĚNÍ" 

Zřizovatelem školy je Město Podbořany.
Partneři školy: IZUŠ - Informační systém základních uměleckých škol,
Sibelco - Kaolin Hlubany a.s., Auto Myslivec Podbořany

                                           POZOR!

                                      V pondělí 10. 12. 2018

             odpadá výuka Hudební nauky pro 5. roč. + konzultace 

                                                  (16.15-17.00)

                   z důvodu přípravy a konání koncertu v Kostele sv. Petra a Pavla v   

                                                   Podbořanech.

         Žáci misto výuky mohou zhlédnout tuto akci školy v kostele od 17.00 hod.


                                                    Děkujeme za pochopení.
                                               Bc. Martin Říhovský, řed. ZUŠ