Základní umělecká škola Podbořany, okres Louny,

Dukelská 155, 441 01, Podbořany,

příspěvková organizace města Podbořany

Poskytujeme základy vzdělání v hudebním, výtvarném a tanečním oboru,
dětem i dospělým nabízíme vzdělán
í i zábavu. 

"JDEME CESTOU K UMĚNÍ" 

Zřizovatelem školy je Město Podbořany.
Partneři školy: AZUŠ - Asociace základních uměleckých škol ČR, IZUŠ - Informační systém základních uměleckých škol, Sibelco - Kaolin Hlubany a.s., Auto Myslivec Podbořany, AGC Kryry

INFORMACE KE ŠKOLNÍMU PROVOZU V ZUŠ PODBOŘANY

  • Státní svátek 28. října 2019
  • Podzimní prázdniny 29. - 30. října 2019

                                                      Ředitel ZUŠ Podbořany, okres Louny, Bc. Martin Říhovský, dipl. um.,
                                                       oznamuje podle Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším                                                                         odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 24, odst. 2,

Vyhlášení ředitelského volna ve dnech 31. 10. - 1. 11. 2019

(Z technických důvodů bude budova školy v Podbořanech pro veřejnost uzavřena, výuka odpadá. Na pobočce v Lubenci se bude vyučovat.)

     Zahájení výuky v pondělí 4. listopadu 2019

Zpracoval: Bc. Martin Říhovský, dipl. um., ředitel ZUŠ

VYDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ - PÁTEK 28. 6. 2019, 8.00 - 12.00 hod.

Nevyzvednutá vysvědčení budou k dispozici u zástupkyně ředitele, učebna č. 19.

PŘEJEME VŠEM ŽÁKŮM, RODIČŮM A PŘÁTELŮM ŠKOLY POHODOVÉ LETNÍ PRÁZDNINY 29. 6. - 1. 9. 2019

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/20 

zde: https://www.zuspodborany.cz/prijimaci-talentove-zkousky-pro-skolni-rok-2019-20

Vzhledem k maximální naplněnosti školy bude většina nových uchazečů o vzdělávání v ZUŠ Podbořany zařazena do uměleckých kurzů. V případě potřeby volejte ředitele školy na tel: 774 832 444.

SLAVÍME ÚSPĚCHY PODBOŘANSKÝCH KLÁVESISTŮ - MÁME NĚKOLIK VÍTĚZSTVÍ V KRAJSKÉM KOLE SOUTĚŽE ZUŠ ČR

výsledková listina zde: https://www.zusjirkov.cz/?p=26300 

Video reportáž - OK PLUS Žatec zde: https://www.podborany.net/mesto-1/videokanal-mesta/videoreportaz-uspechy-podboranskych-hudebniku-1124cs.html


23.-24. 5. 2019 JSME V CELOSTÁTNÍM KOLE V KROMĚŘÍŽI ZÍSKALI VE VĚKOVÝCH KATEGORIÍCH UMÍSTĚNÍ:

Tereza Janoušová - I. místo

Sarah Wanglerová - I. místo

Petr Poplštein - I. místo a zvláštní cena za originalitu aranží a hry

Výsledková listina zde:

https://www.izus.cz/souteze/vysledkova_listina/?id_kola=9089 

Našim žákům a paní uč. Zdeňce Fantové, která získala zvláštní ocenění poroty za pedagogickou přípravu žáků GRATULUJEME!!!