Základní umělecká škola Podbořany, okres Louny,

Dukelská 155, 441 01, Podbořany,

příspěvková organizace města Podbořany

Poskytujeme základy vzdělání v hudebním, výtvarném a tanečním oboru,
dětem i dospělým nabízíme vzdělán
í i zábavu. 

"JDEME CESTOU K UMĚNÍ" 

Zřizovatelem školy je Město Podbořany.
Partneři školy: AZUŠ - Asociace základních uměleckých škol ČR, IZUŠ - Informační systém základních uměleckých škol, Sibelco - Kaolin Hlubany a.s., Auto Myslivec Podbořany, AGC Kryry


Od pondělí 16. 3. 2020 je škola na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215 a na základě nařízení ředitele pro všechny osoby vč. zaměstnanců do odvolání uzavřena. 

Pohyb zaměstnanců a ostatních osob v budově školy bude dále upravován dle vývoje aktuální epidemiologické situace a pouze se souhlasem ředitele školy.

Zpracoval: Bc. Martin Říhovský, dipl. um., řed. ZUŠ

SLOVO ŘEDITELE K AKTUÁLNÍ SITUACI ze dne 17. 3. 2020

Vážení a milí žáci, rodiče, pedagogové, zaměstnanci a přátele ZUŠ Podbořany,

dovolte mi Vás pozdravit v době vážné a pro všechny náročné. Touto cestou se na Vás obracím, jakožto na všechny účastníky procesu vzdělávání s prosbou, abychom společně dokázali překlenout tíživou situaci, která přináší celé naší společnosti řadu překážek. 

Prosím kolegy a kolegyně, pedagogy, aby kontaktovali své žáky a jejich rodiče a domluvili si způsob a možnosti domácí přípravy k udržování dosud získaných zkušeností a dovedností dětí.

Vážení a milí žáci ZUŠ Podbořany, 

v Hudebním oboru zpracovávejte svoji zadanou hudební látku, kontaktujte se navzájem se svými učiteli a konzultujte úskalí, která budete muset nějaký čas zvládnout překonávat sami. Nepolevujte ve své domácí přípravě, zahrajte si třeba jen pro radost a potěšení starší skladby, poslouchejte hudbu Vám blízkou, vezměte do ruky nějakou zajímavou hudební publikaci, encyklopedii nebo knihu Vám milou.

v Tanečním oboru máte situaci pravděpodobně obtížnější. Volný čas, který bude omezen možná více než jindy pohybem venku zkuste nasměrovat např. na poslech Vám milé hudby nebo taneční hudby, která vyhovuje Vašemu uměleckému vnímání. Nebudete-li si vědět rady, myslím, že i např. denní rozcvička nebo procházka do přírody, je-li možná, Vám udělá jistě lépe než dlouhé vysedávání u televize nebo počítače.

¨

ve Výtvarném oboru máte nyní spoustu možností zpracovávat Vaše nápady doma nebo např. prostřednictvím procházek, jsou-li možné, po hezkém a zdravotně doufejme stále bezpečném okolí Podbořanska, inspirovat se krásami zdejších přírodních lokalit, např. procházkou v lesoparku v Krásném Dvoře s jeho probouzející se jarní přírodou s malebným zámkem a jeho nádvořím, které se zase brzy otevře návštěvníkům.


Zkusme my všichni současní nebo budoucí umělci si ze všeho nyní náročného a těžkého vzít lekci a poučení pro sebe a zamyslet se nad tím, kam bychom mohli dále kráčet, zastavit se na chvíli v běhu času a popřemýšlet, jak můžeme svůj život kumštýřů obohatit, zkrášlit a smysluplně naplňovat. To vše nyní žijeme a můžeme v sobě a ke svému okolí zkusit zlepšovat. Jste to právě Vy žáci uměleckých škol, kteří na sobě pracují, aby v budoucnu mohli rozdávat lidem, kteří nesvedou to co Vy radost, lásku, krásu a porozumění.


Vážení žáci, Vážení rodiče a přátelé školy, Vážené paní učitelky, Vážení páni učitelé, přeji nám všem vše dobré, pevné zdraví, sílu vše dobře zvládnout a dovolte mi poděkovat Vám za to, že máme to štěstí žít ve společnosti umění a krásy.

Na brzskou shledanou ve škole a sílu všem rodičům nynější stav překonávat přeje

Bc. Martin Říhovský, dipl. um. ředitel ZUŠ Podbořany

Pozn.: Sledujte prosím průběžně webové stránky ZUŠ Podbořany a vnitřní systém školy IZUŠ. 

https://www.izus.cz/

Blahopřejeme žákům a učitelům ZUŠ Podbořany

k uměleckým úspěchům na soutěžích ZUŠ ČR 2020

VÝSLEDKY OKRESNÍHO KOLA SOUTĚŽE ZUŠ ČR

VE HŘE NA KYTARU, KTERÉ PROBĚHLO 27. 2. 2020 v ZUŠ LOUNY

Výsledková listina zde: https://www.soutezezus.cz/souteze/vysledkova_listina/?id_kola=11903