Základní umělecká škola Podbořany, okres Louny,

Dukelská 155, 441 01, Podbořany,

příspěvková organizace města Podbořany

Poskytujeme základy vzdělání v hudebním, výtvarném a tanečním oboru,
dětem i dospělým nabízíme vzdělán
í i zábavu. 

"JDEME CESTOU K UMĚNÍ" 

Zřizovatelem školy je Město Podbořany.
Partneři školy: IZUŠ - Informační systém základních uměleckých škol,
Sibelco - Kaolin Hlubany a.s., Auto Myslivec Podbořany

VÁŽENÍ RODIČE A ŽÁCI,
ÚHRADU ŠKOLNÉHO BUDE MOŽNÉ REALIZOVAT 
od 28.1. do 20.2. 2019
prostřednictvím příkazu k úhradě s platným variabilním symbolem, který obdržíte osobně emailem.
Bližší informace u vedení školy.
Děkuji Vám za pomoc a spolupráci.

Řed. ZUŠ. 

Vážení rodiče, žáci a kolegové, 
od 1. 1. 2019 jsme aktualizovali mailové adresy vedení školy. 
Tímto Vás prosíme o jejich aktualizaci pro komunikaci s naší školou. 
Vše naleznete také zde:


S přáním dobrého roku 2019
řed. ZUŠ Podbořany Bc. Martin Říhovský, dipl. um.