Základní umělecká škola Podbořany, okres Louny,

Dukelská 155, 441 01, Podbořany,

příspěvková organizace města Podbořany


1949 - 2019 

SLAVÍME 70. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYPoskytujeme základy vzdělání v hudebním, výtvarném a tanečním oboru,
dětem i dospělým nabízíme vzdělán
í i zábavu. 

"JDEME CESTOU K UMĚNÍ" 

Zřizovatelem školy je Město Podbořany.
Partneři školy: IZUŠ - Informační systém základních uměleckých škol,
Sibelco - Kaolin Hlubany a.s., Auto Myslivec Podbořany

!!! INFO - ODPADAJÍCÍ VÝUKA !!!
TANEČNÍ OBOR

Vážení rodiče a žáci,
z důvodu nemoci p. uč. Karolíny Hlinkové 
odpadá v týdnu 21. - 25. ledna 2019 
veškerá výuka TANEČNÍHO OBORU.
Děkujeme Vám za pochopení. 
řed. ZUŠ

Vážení rodiče, žáci a kolegové, 
od 1. 1. 2019 jsme aktualizovali mailové adresy vedení školy. 
Tímto Vás prosíme o jejich aktualizaci pro komunikaci s naší školou. 
Vše naleznete také zde:


S přáním dobrého roku 2019
řed. ZUŠ Podbořany Bc. Martin Říhovský, dipl. um.