Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Poslání a směřování školy

Poslání a směřování školy

Poslání a směřování školy do roku 2025

Poslání školy (mise)

Jsme umělecká škola, která nabízí vzdělání ve třech uměleckých oborech - hudebním, tanečním., výtvarném. Podporujeme umělecký a osobnostně-sociální rozvoj dětí a mládeže prostřednictvím přímé výuky, interních a veřejných akcí školy, návštěvou kulturních představení, koncertů, výstav a dalších produkcí. Vytváříme zdravé, bezpečné a podnětné prostředí pro uměleckou výchovu, vnímáme umělecké vzdělávání jako rozvoj duchovních hodnot a prevenci sociálně patologických jevů uvnitř i vně školy, rozvíjíme vnitřní i mimoškolní formy spolupráce, jsme širší platformou pro společenský a kulturní život města a regionu.

Podporujeme mezioborovou spolupráci prostřednictvím společných uměleckých projektů a veřejných vystoupení. Zaměřujeme se na podporu hry v komorních seskupeních a v souborech. Klademe důraz na spolupráci všech, kteří se podílejí na procesu vzdělávání.

Kam chceme směřovat (vize)

Chceme být školou, která rozšiřuje a posiluje svoji vzdělávací nabídku prostřednictvím nových uměleckých oborů, rozšiřuje se o nové prostory a učebny, navyšuje cílovou kapacitu žáků ve škole, doplňuje a inovuje svůj výukový inventář, usiluje o stálý pedagogický rozvoj učitelů, podporuje víceoborovou spolupráci, reflektuje na potřeby veřejnosti, aktivně komunikuje s rodiči a dalším účastníky vzdělávacího procesu, spolutvoří a reprezentuje obraz školy a města navenek.

Naše škola by v budoucnosti ráda prohloubila mezioborovou spolupráci a stala se hlavním centrem kulturního a uměleckého dění v regionu, které bude v této oblasti podporovat a udržovat zájem o umělecké disciplíny a tradice.