Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Slovo ředitele školy Mgr.Ericha Knoblaucha v novém školním roce 2023/2024

Slovo ředitele školy Mgr.Ericha Knoblaucha v novém školním roce 2023/2024SLOVO NOVÉHO ŘEDITELE ZUŠ PODBOŘANY

K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2023-2024

Milí žáci, vážení rodiče!

Dovolte mi, abych Vás, jako nový ředitel Základní umělecké školy Podbořany, všechny srdečně pozdravil na počátku nového školního roku. Přeji vám všem hodně pohody, úspěchů, hodně zdraví a krásné umělecké zážitky po celý tento školní rok!

Rád bych Vám nyní řekl několik slov o naší škole.

Předně bych rád připomněl, co je podstatou existence našeho typu školy, proč stát a Vy, rodiče, podporujete umělecké vzdělávání Vašich dětí – mladých lidí a výchovu ke kulturním hodnotám.

Cílem naší školy je vychovat mladé lidi k lásce k umění, utvářet vztah a respekt jak ke kulturním hodnotám, tak i k druhému člověku. Snažíme se tedy rozvíjet umělecké dovednosti a schopnosti podle individuálních předpokladů každého žáka (v jednotlivých předmětech či oborech), rozvíjet jeho nadání, utvářet osobnostní vlastnosti, které k tomu vedou a podporovat smysl pro vzájemnou spolupráci. Studium na naší škole vyžaduje hodně trpělivosti a soustavné snahy. Dítě se učí být cílevědomé, bojovat s neúspěchy, ale i vyrovnávat se s úspěchem. Umělecké vzdělávání hraje v rozvoji osobnosti mladého člověka nezastupitelnou roli. Jde o dlouhodobé působení na osobnost dítěte, které ovlivní jeho vlastnosti, hodnoty, schopnosti a celý jeho další život.

Našim zřizovatelem je město Podbořany a naše škola má proto dobré předpoklady se nadále rozvíjet, stejně jako v minulých letech, za štědré podpory a zájmu vedení města. Pevně věřím, že naše škola i v tomto roce a všech budoucích, si udrží své místo v kulturním dění našeho města a bude platnou součástí jeho komunálního života.

Základní umělecká škola je součástí systému uměleckého vzdělávání v ČR. Naše škola připravuje žáky na další studium, a to zejména pedagogických uměleckých oborů na středních školách – na konzervatořích - především hudebních, na středních pedagogických školách, na odborných školách výtvarného zaměření apod., a na vysokých školách uměleckých a pedagogických směrů. Studium v naší škole však ovlivní i další studium v jiných oborech. Vyzrálost a proměna osobnosti žáka se dotkne kteréhokoliv studijního a životního zaměření.

Našim cílem je, abychom Vašim dětem dávali co nejkvalitnější vzdělávání nejen v oboru, který si žáci nakonec vyvolí ke studiu, ale také ve všech oborech příbuzných a souvisejících. Jde nám o to, aby jedinec vycházející z naší školy byl pokud možno uceleně vybaven nejen uměleckými schopnostmi a znalostmi, ale i návyky k systematické práci, návykem respektu k práci ostatních, stejně tak i schopností umělecky a esteticky posuzovat svět kolem sebe.

Škola pořádá také v tomto školním roce celou řadu veřejných prezentací a koncertů pro rodiče a pro veřejnost, ale také pro samé žáky a pro žáky jiných škol. O všech akcích Vás budeme průběžně informovat.

Přeji všem ještě jednou úspěšný školní rok, mnoho pohody, příjemnou výuku, hezké vztahy s pedagogy a hodně pěkných zážitků!

Děkuji za pozornost a těším se na některém koncertu či jiné veřejné prezentaci na shledanou!