ZMĚNY VÝUKY, NEMOCNOST UČITELŮ, SUPLOVÁNÍ

Vážení žáci a rodiče,

od pondělí 12. 4. začíná prezenční výuka v ZUŠ Podbořany takto:


v Hudebním oboru - individuální výuka - jeden žák/jeden učitel

Hudební nauka, soubory, pěvecké sbory - dále distančně online

nebo po domluvě s vyučujícím je možnost prezenčních konzultací žáků - jeden žák/jeden učitel


v Tanečním a Výtvarném oboru - distanční výuka pokračuje online, ale po domluvě s vyučujícím je možnost prezenčních konzultací žáků - jeden žák/jeden učitel


Organizace výuky prezenční i online je v odpovědnosti každého vyučujícího.


Upřednostňujeme v maximální míře prezenční formy výuky.

Pokud rodiče nebo zletilí žáci požádají vyučujícího o pokračování online výuky, škola to respektuje.


Škola dodržuje maximálně všechna hygienická nařízení.

Žáci nosí v budově respirátory FFP2 nebo KN95 nebo nanoroušky.

Učitelé a pracovníci školy budou pravidelně testováni.

Žáci ZUŠ v tuto chvíli testování nařízeno nemají.

Třetím osobám je vstup do školy umožněn pouze v opodstatněných vážných případech.


Výuka v pobočce v ZŠ Lubenec začne dle domluvy s p. ředitelkou v ZŠ od pondělí 19.4.2021.

Do té doby běží výuka v Lubenci distanční formou.


Bližší informace k výuce obdržíte od jednotlivých vyučujících.


Vážení žáci a milí rodiče,

velmi se těšíme na alespoň částečnou obnovu prezenční výuky.

Jsme velmi rádi, že jste nám zachovali dosud přízeň i přes těžkosti, které v distanční výuce musíme všichni překonávat.

V případě potřeby se prosím na mne můžete kdykoliv obrátit.

S přáním brzského a plného návratu žáků do škol

Bc. Martin Říhovský, dipl. um.

ředitel ZUŠ Podbořany

tel: 774 832 444

https://www.zuspodborany.cz/