ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020-21, slovo ředitele

Vážení žáci, rodiče, kolegové a přátelé ZUŠ Podbořany,

dovolte mi Vás pozdravit a popřát Vám všem vše dobré v novém školním roce 2020/21.

ZUŠ Podbořany za podpory města Podbořany se v době omezení prezenční výuky a školních prázdnin pro Vás v mezičasech snažila inovovat podmínky ke vzdělávání v podobě vnitřních oprav a úprav školy, rozšířením vzdělávacích prostor a učeben, inovací inventáře, aktualizací školního vzdělávacího programu a přípravou řady doplňkových kurzů pro děti i dospělé, abychom tak mohli od září 2020 začít kontinuálně pracovat. 

Věřím, že po uplynulém pro všechny těžkém období najdeme opět společnou cestu k realizaci plnohodnotné prezenční výuky a k realizaci kulturních akcí ve městě a regionu. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem žákům, rodičům a pedagogům za snahu zachovat a udržet vzájemný kontakt s nutností neustrnout ve vzdělávacím procesu dětí, které prodlevu v prezenční výuce budou dohánět ještě řadu týdnů a měsíců. 

Tímto v souladu s metodikou MŠMT a ČŠI bych chtěl poprosit všechny účastníky vzdělávacího procesu o míru odpovídající tolerance a zároveň kolegy pedagogy požádat o zohlednění všech proměnných faktorů, které v minulosti i po řadu budoucích měsíců mohou ovlivňovat podmínky, průběh a výsledky vzdělávacího procesu. 

ZUŠ Podbořany ve spolupráci se zřizovatelem a na základě nařízení a metodiky MŠMT a MZd maximálně dbá na dodržování vnitřních hygienických pravidel při realizaci výuky dětí. Město Podbořany poskytuje dlouhodobě škole finanční a technickou podporu pro realizaci všech potřebných opatření vč. pravidelných dodávek dezinfekce a potřeb pro výuku.

Všem dětem a jejich rodičům, jakožto i nám pracovníkům ve školství mi dovolte popřát vše dobré, pokud možno minimum změn způsobů prezenční výuky a poděkovat Vám za podporu a vytrvalost při překonávání překážek, které mohou přesto dále přicházet. Vytrvejme prosím ve své práci pro radost z učení, umění, života a společenského rozvoje města Podbořany, školy a regionu.

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na Vás 1. 9. 2020 v 13.00-17.00 a kontinuálně v dalších dnech v Základní umělecké škole Podbořany, vč. odloučených pracovišť u domluvy rozvrhu hodin a při zahájení výuky. Podrobné informace Vám podají Vaši vyučující.

Rozvrhy hodin, info zde: https://www.zuspodborany.cz/rozvrhy-hodin/ .

Doplňkové umělecké kurzy pro děti i dospělé, info zde: https://www.zuspodborany.cz/umelecke-kurzy/

Vše o aktivitách školy a organizaci výuky na: https://www.zuspodborany.cz/.

S úctou Bc. Martin Říhovský, dipl. um., ředitel ZUŠ Podbořany, okres Louny