Ve výtvarném oboru vyučujeme těmto vyučovacím předmětům a oblastem:

Vyučovací předměty:

Děti ve věku 5-7 let:

Přípravná výtvarná výchova

Děti ve věku od 7-mi let:

Výtvarná tvorba

Výtvarná nauka


Výtvarné oblasti:

Plošná tvorba - kresba, malba, grafika

Prostorová tvorba - keramika, modelovací hmoty

Objektová a akční tvorba - realizace vlastních pocitů a představ

Výtvarná kultura - žánry a styly napříč historií