Ve výtvarném oboru vyučujeme těmto výtvarným oblastem:

Výtvarná tvorba se zaměřením na keramiku

Výtvarné oblasti:

Plošná tvorba - kresba, malba, grafika

Prostorová tvorba - keramika, modelovací hmoty

Objektová a akční tvorba - realizace vlastních pocitů a představ

Výtvarná kultura - žánry a styly napříč historií