Výpis z vysvědčení za I. pol. šk. roku 2020-21, informace školy

Výpis z vysvědčení za I. pol. šk. roku 2020-21

Vážení žáci a rodiče: Informace o známkách na vysvědčení za I. pol. šk. roku 2020/21 obdržíte od svých vyučujících formou telef. sdělení, emailu nebo v el. systému školy IZUŠ do 15.2.2021.

Pro předávání vysvědčení žákům, kteří jsou vzděláváni distančně, platí vydané opatření MŠMT obecné povahy, které předpokládá předání informace o hodnocení žáka distančním způsobem a vlastní předání listinné podoby vysvědčení anebo výpisu odkládá na dobu, kdy budou školy pro příslušné žáky přístupné pro prezenční docházku.  

Více dle metodiky MŠMT zde.

Řed. ZUŠ.