Výběrová řízení na technické práce v ZUŠ Podbořany

ZUŠ Podbořany, okres Louny vyhlašuje ve spolupráci se zřizovatelem MěÚ Podbořany veřejná výběrová řízení na níže uvedené technické práce pro obnovu budovy školy:

V Ý Z V A č. 1/2018

k záměru zadání veřejné zakázky na malířské, lakýrnické a natěračské práce zadané dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s názvem: Vnitřní výmalba v interiéru budovy ZUŠ Podbořany. 

Odkaz zde: https://www.podborany.net/mestsky-urad/uredni-deska-1/verejne-zakazky-a-investicni-zamery/vnitrni-vymalba-v-interieru-budovy-zus-podborany-1969.html</p>

V Ý Z V A č. 2/2018

k záměru zadání veřejné zakázky na podlahářské práce zadané dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s názvem: Podlahářské práce v interiéru budovy ZUŠ Podbořany.

Odkaz zde: https://www.podborany.net/mestsky-urad/uredni-deska-1/verejne-zakazky-a-investicni-zamery/podlaharske-prace-v-interieru-budovy-zus-podborany-1970.html</p>

V Ý Z V A č. 3/2018

k záměru zadání veřejné zakázky na obkladačské práce zadané dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s názvem: Obkladačské práce v interiéru budovy ZUŠ Podbořany.

 Odkaz zde: https://www.podborany.net/mestsky-urad/uredni-deska-1/verejne-zakazky-a-investicni-zamery/obkladacske-prace-v-interieru-budovy-zus-podborany-1971.html

V Ý Z V A č. 4/2018

k záměru zadání veřejné zakázky na nábytkářské práce zadané dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s názvem: Zhotovení nábytku v učebnách ZUŠ Podbořany

Odkaz zde: https://www.podborany.net/mestsky-urad/uredni-deska-1/verejne-zakazky-a-investicni-zamery/zhotoveni-nabytku-v-ucebnach-zus-podborany-1985.html</p>