VŠEOBECNÝ HUDEBNÍ KURZ PRO MIMOŠKOLNÍ DĚTI 2019-20

Všeobecný hudební kurz se bude konat 

KAŽDOU STŘEDU v 16.05-16.50 hod. v učebně č. 3 v přízemí.

V době školních prázdnin kurz neprobíhá. 

Začínáme ve středu 11.9.2019

ZUŠ si vyhrazuje změnu rozvrhu.

Informace - Všeobecný hudební kurz pro mimoškolní děti 2019-20

Platební údaje - Všeobecný hudební kurz pro mimoškolní děti 2019-20

Přihláška - Všeobecný hudební kurz pro mimoškolní děti 2019-20

Řád - Všeobecný hudební kurz pro mimoškolní děti 2019-20