PEDAGOGICKÝ SBOR ŠKOLY

Pedagogický sbor:

Klavír, Elektronické klávesové nástroje, Korepetice, Souborová hra

Zdeňka Fantová

Bc. Martin Říhovský, dipl. um. 

Akordeon, Klavír, Elektronické klávesové nástroje, Zobcová flétna

Jana Kvěšová, DiS.

Zobcová flétna, Klavír, Akordeon 

Martina Říhovská, DiS.

Elektronické klávesové nástroje, Violoncello

Matěj Matocha

Kytara, Hudební nauka, Přípravná hudební výchova, Souborová hra

Mirka Dobřanská, DiS.


Kytara, Elektrická kytara, Souborová hra, Kapela Proměny

Lubomír Beneš 


Kytara, Komorní hra, Souborová hra

Mgr. Erich Knoblauch

Zobcová flétna, Příčná flétna, Klarinet, Saxofon, Hoboj

BcA. Kirill Burdalev

Sólový zpěv, Sborový zpěv, Hudební nauka, Pěvecké kurzy

Veronika Mikešová, DiS.


Taneční obor, Přípravná taneční výchova,

Taneční kurzy pro nejmenší 3-5 leté děti

Drahomíra Pátková


Výtvarný obor, Přípravná výtvarná výchova

Mgr. Karolina Neumann


Pobočka Lubenec - Zobcová flétna, Klarinet, Saxofon, Trubka

Ladislav Harc 

Pobočka Lubenec - Hudební nauka, Klavír, Korepetice

Jana Kvěšová, DiS.