V tanečním oboru vyučujeme těmto vyučovacím předmětům: 

Děti ve věku 5-7 let:

Přípravná taneční výchova


Děti ve věku od 7-mi let:

Taneční průprava

Taneční praxe

Současný tanec

Technika klasického tance

Lidový tanec