V tanečním oboru vyučujeme těmto předmětům: 

Taneční průprava

Taneční praxe

Základy klasického tance

Základy lidového tance

Základy moderního tance