POŘÁDÁME V DOPLŇKOVÉ NABÍDCE TANEČNÍ KURZY PRO ŽENY - LATINSKOAMERICKÉ RYTMY

Jednotlivé lekce probíhají jednou za 14 dní v rozsahu 2 vyučovacích hodin dle rozvrhu, který bude upřesněn do 15. 9.2020.

VŽDY VE STŘEDU 18.30-20.00 hod.

nebo nově otevíráme z důvodu naplněnosti ještě II. skupinu VE ČTVRTEK 16.00 - 18.30 hod.

Zapisovat se můžete ve dnech od 1. do 15. září 2020. 

Začínáme ve středu 16. září 2020.

V době školních prázdnin kurzy neprobíhají.

Informace o kurzu:

Přihláška:

Platební údaje:

Řád kurzu: