POŘÁDÁME V DOPLŇKOVÉ NABÍDCE TANEČNÍ KURZY PRO DĚTI V RÁMCI MIMOŠKOLNÍ ČINNOSTI 2020-21

Od září 2020-21

opět otevíráme taneční kurzy pro nejmenší mimoškolní děti ve věku 4-6 let, a starší 


Taneční kurzy se budou konat takto: 

TANEČNÍ KURZ I. - PONDĚLÍ 15.05 - 16.05 menší dětí ve věku od 4 do 6-ti let

TANEČNÍ KURZ II. - ČTVRTEK 15.40 - 16.30, přestávka, 16.40 - 17.40 děti od 6-ti let a starší

Rozřazování dětí podle věku do jednotlivých skupin je dle uvážení lektora a po domluvě se zákonnými zástupci. 

Zapisovat se můžete v týdnu od 1. do 4. září 2020. Začínáme od pondělí 7. září 2020

V době školních prázdnin kurzy neprobíhají.

ZUŠ si vyhrazuje změnu rozvrhu.

Výuka je zaměřena na celkový pohybový a taneční vývoj nejmenších dětí. Rozvíjí vnímání hudby, rytmické cítění a vzájemnou spolupráci.

Důraz je kladen na správné držení těla, rozvíjení vlastní kreativity a fantazie. Děti se seznamují s pohybem formou tanečních her.

Přihláška do tanečních kurzů 2020/21 ke stažení

Informace - taneční kurzy pro nejmenší 2020/21 ke stažení

Řád tanečních kurzů pro nejmenší  2020/21 ke stažení

Platební údaje 2020/21 ke stažení