Pořádáme taneční kurzy pro mimoškolní děti 2019-20

Od září 2019/20 

opět otevíráme taneční kurzy pro nejmenší mimoškolní děti ve věku 3-5 let, a starší 


Taneční kurzy se budou konat takto:

PONDĚLÍ v 15.05-16.05 hod. TANEČNÍ KURZ I., sál v přízemí budovy

ČTVRTEK v 15.40-16.40 hod. TANEČNÍ KURZ II., sál v přízemí budovy

ČTVRTEK v 16.45-17.45 hod., TANEČNÍ KURZ III., sál přízemí budovy

Rozřazování dětí podle věku do jednotlivých skupin je dle uvážení lektora po domluvě se zákonnými zástupci. 

Začínáme v pondělí 9.9.2019.

V době školních prázdnin kurzy neprobíhají.


ZUŠ si vyhrazuje změnu rozvrhu.

Výuka je zaměřena na celkový pohybový a taneční vývoj nejmenších dětí. Rozvíjí vnímání hudby, rytmické cítění a vzájemnou spolupráci.

Důraz je kladen na správné držení těla, rozvíjení vlastní kreativity a fantazie. Děti se seznamují s pohybem formou tanečních her.

Přihláška do tanečních kurzů 2019/20

Informace - taneční kurzy pro nejmenší 2019/20

Řád tanečních kurzů pro nejmenší  2019/20

Platební údaje 2019/20