Pořádáme taneční kurzy pro nejmenší děti ve věku 3-5 let

Od září 2018/19 

opět otevíráme taneční kurzy pro nejmenší.

Výuka je zaměřena na celkový pohybový a taneční vývoj nejmenších dětí. Rozvíjí vnímání hudby, rytmické cítění a vzájemnou spolupráci.

Důraz je kladen na správné držení těla, rozvíjení vlastní kreativity a fantazie. Děti se seznamují s pohybem formou tanečních her.

Přihláška do tanečních kurzů pro nejmenší 2018/19

Informace - taneční kurzy pro nejmenší 2018/19

Řád tanečních kurzů pro nejmenší 

Platební údaje