PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI V NAŠÍ ŠKOLE

Vzhledem k nárůstu počtu žáků v naší škole vyhlašujeme:

NABÍDKY NA NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA UČITELŮ ŠKOLY.

Učitel/učitelka tanečního oboru - zástup za mateřskou dovolenou

Učitel/učitelka - Hra na klavír

Učitel/učitelka - Hra na elektronické klávesové nástroje

Učitel/učitelka - Hra na dechové nástroje - žesťové