PRO MIMOŠKOLNÍ DĚTI A DOSPĚLÉ POŘÁDÁME PĚVECKÉ SBORY FORMOU KURZU 2019/20

Pěvecký sbor pro mimoškolní děti formou kurzu se bude konat:

bude doplněno.....

Pěvecký sbor pro dospělé formou kurzu se bude konat:

bude doplněno...

V době školních prázdnin kurzy neprobíhají.

Začínáme od 9.9.2019.

ZUŠ si vyhrazuje změnu rozvrhu.

Informace - Pěvecký sbor pro mimoškolní děti formou kurzu 2019/20

Řád kurzu - Pěvecký sbor pro mimoškolní děti 2019/20

Přihláška děti - Pěvecký sbor formou kurzu pro mimoškolní děti 2019/20

Platební údaje pro mimoškolní děti 2019/20


Řád - pěvecký sbor dospělí 2019/20

Přihláška - pěvecký sbor dospělí 2019/20

Platební údaje - dospělí 2019/20