O NÁS

Základní umělecká škola v Podbořanech vyučuje hudební, výtvarný a taneční obor. Tyto 3 umělecké obory navštěvuje cca 220 žáků od 5 do 18 let v přípravném a základním studiu. V případě zájmu mohou pak žáci nadále pokračovat ve studiu pro dospělé.

Vzhledem ke změnám v infrastruktuře a tím znesnadnění dojíždění dětí z okolních obcí a vesnic bylo v roce 2006 otevřeno odloučené pracoviště v obci Lubenec, kde se vyučuje hudební obor.

V současné době se škola zaměřuje na výuku komorní a souborové hry a podporuje mezioborovou spolupráci.

Vybavení školy:

Škola v Podbořanech disponuje 8 učebnami a 1 komorním sálem, v Lubenci pak 2 učebnami. Učebny jsou vybaveny hudebními nástroji pro výuku, škola má vlastní hrnčířský kruh a pec. Obě místa vzdělávání disponují bezbariérovým přístupem.