DOKUMENTY ŠKOLY KE STAŽENÍ

Organizace školního roku 2020-21

Školní vzdělávací program platný od 1.9.2020

Školní řád 

Distanční výuka - Dodatek č. 1 ke Školnímu řádu

Žádost o individuální vzdělávací plán z hudební nauky 2020-21

Žádost o odhlášení ze studia

Žádost o přerušení studia ze zdravotních důvodů

Smlouva o pronájmu hudebního nástroje

Souhlas zákonného zástupce s mimoškolní akcí

Směrnice GDPR

Souhlas zákonného zástupce žáka se zpracováním a používáním osobních údajů

Souhlas zletilého žáka se zpracováním a používáním osobních údajů