DOKUMENTY ŠKOLY KE STAŽENÍ

Organizace školního roku 2019/20

Školní vzdělávací program platný od 1.9.2019

Školní řád 2019/20

Žádost o individuální vzdělávací plán z hudební nauky 2019/20

Žádost o odhlášení ze studia

Žádost o přerušení studia ze zdravotních důvodů

Smlouva o pronájmu hudebního nástroje

Souhlas zákonného zástupce s mimoškolní akcí

Směrnice GDPR

Souhlas zákonného zástupce žáka se zpracováním a používáním osobních údajů

Souhlas zletilého žáka se zpracováním a používáním osobních údajů