DOKUMENTY ŠKOLY KE STAŽENÍ

Organizace školního roku 2018/19

Školní vzdělávací program platný od 1.9.2018

Žádost o individuální vzdělávací plán z hudební nauky 2018/19

Žádost o odhlášení ze studia

Smlouva o pronájmu hudebního nástroje

Souhlas zákonného zástupce s mimoškolní akcí

Směrnice GDPR

Souhlas zákonného zástupce se zpracováním a používáním osobních údajů

Souhlas zletilého žáka se zpracováním a používáním osobních údajů