Nově pořádáme v doplňkové nabídce výtvarné kurzy pro děti i dospělé v rámci mimoškolní činnosti

VÝTVARNÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ - TERMÍNY: ÚNOR - ČERVEN 2019

Výtvarný kurz I. 

18 - 19:30 hod. (sudé kalendářní týdny)

10 lekcí: 7.2., 21.2., 7.3., 21.3., 4.4., 18.4., 2.5., 16.5., 30.5., 13.6. 2019


Výtvarný kurz II.

16 - 17:30 hod. (liché kalendářní týdny)

10 lekcí: 14.2. (jarní prázdniny dle domluvy, nebo přesuneme), 28.2., 14.3., 28.3., 11.4., 25.4., 9.5., 23.5., 6.6., 20.6 .2019

Zpracovala: Mgr. Romana Havrdová

Dokumenty ke stažení pro zákonné zástupce dětí zde: 

Náměty výtvarných činností pro děti:

Informace pro rodiče:

Platební údaje:

Přihláška:

Řád výtvarného kurzu:

Dokumenty ke stažení pro dospělé uchazeče zde:

Náměty výtvarných činností pro dospělé uchazeče:

Informace pro dospělé uchazeče:

Platební údaje pro dospělé uchazeče:

Přihláška pro dospělé uchazeče:

Řád výtvarného kurzu pro dospělé uchazeče: