Vzdělávací a poznávací zájezd ZUŠ do Prahy 16. 5. 2019 - návštěva Muzea Karla Zemana, návštěva Obecního domu - výstava šatů Blanky Matragi a setkání s umělkyní

23.05.2019