Omezení výuky v ZUŠ s ohledem na Koronavirus COVID 19

10.03.2020

V úterý 10. 3. 2020

byla výuka od 18.00 přerušena.

Přesné informace o dalším vývoji výuky v ZUŠ průběžně zjišťujeme u příslušných státních úřadů.

Všem žákům školy a jejich zákonným zástupcům budou zaslány aktuální informace ohledně budoucí výuky emailem a dále budou uveřejněny na webu ZUŠ Podbořany a v systému IZUŠ. Děkujeme za pochopení a trpělivost. Řed. ZUŠ