Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů ZUŠ Podbořany + GDPR směrnice školy

Základní umělecká škola Podbořany, okres Louny, IČ: 467 64 968, se sídlem Dukelská 155, 441 01, Podbořany, tímto sděluje údaje o svém pověřenci pro ochranu osobních údajů: 

MAS Vladař o.p.s., IČ: 264 04 818, sídlo Karlovarská 6, Valeč, PSČ 364 53,
e-mail: gdpr@vladar.cz, tel: 353 399 708, mob: 608 025 123.

Konkrétní odpovědná osoba: Ing. Josef Ryšavý

Souhlas zákonného zástupce žáka se zpracováním a používáním osobních údajů

Souhlas zletilého žáka se zpracováním a používáním osobních údajů