Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů ZUŠ Podbořany + GDPR směrnice školy

Souhlas zákonného zástupce se zpracováním a používáním osobních údajů

Souhlas zletilého žáka se zpracováním a používáním osobních údajů