KONTAKTNÍ ÚDAJE ŠKOLY

Adresa:

Základní umělecká škola Podbořany, okres Louny
Dukelská 155, PSČ 441 01, Podbořany
příspěvková organizace
IČ: 467 64 968

Bank. spojení: 14939481/0100

Datová schránka: zzm4dfp

Ředitel školy:

Bc. Martin Říhovský, dipl. um.
Tel.: 415 214 214
Mobil: 777 897 979

E-mail: zus.podborany(a)tiscali.cz
E-mail: m.rihovsky(a)seznam.cz

Zástupkyně ředitele školy:

Zdeňka Fantová
Tel: 474 770 642 

Sborovna: 

Tel: 474 770 643 

Účetní:

Hana Horáková
Mobil: 723 048 132
E-mail: horhanyhany(a)seznam.cz