PROVOZNÍ a HYGIENICKÁ SITUACE ŠKOLY k datu 24.5.2021 a dále

PROVOZ ŠKOLY OD PONDĚLÍ 24. 5. 2021 a dále:

Dobrý den vážení žáci, rodiče, kolegyně a kolegové,

od 24. 5. 2021 dochází ke změnám u hromadné výuky.

Učíme prezenčně všechny žáky vč. hromadných předmětů.

V třídách/skupinách nad 10 dětí vyžadujeme čestné prohlášení

nebo alespoň sms od rodičů.

Podrobnosti v přílohách níže.

Děkuji Vám za pomoc a spolupráci v nelehké době.

S pozdravem Řed. ZUŠ

Čestné prohlášení - testování dítěte - ke stažení

Informace ředitele k výuce od 24. 5. 2021 - ke stažení

MŠMT - informace školám k výuce od 24. 5. 2021

PROVOZ ŠKOLY OD PONDĚLÍ 12. 4. 2021:

Vážení žáci a rodiče,

od pondělí 12. 4. začíná prezenční výuka v ZUŠ Podbořany takto:

v Hudebním oboru - individuální výuka - jeden žák/jeden učitel

Hudební nauka, soubory, pěvecké sbory - dále distančně online

nebo po domluvě s vyučujícím je možnost prezenčních konzultací žáků - jeden žák/jeden učitel


v Tanečním a Výtvarném oboru - distanční výuka pokračuje online, ale po domluvě s vyučujícím je možnost prezenčních konzultací žáků - jeden žák/jeden učitel

Organizace výuky prezenční i online je v odpovědnosti každého vyučujícího.

Upřednostňujeme v maximální míře prezenční formy výuky.

Pokud rodiče nebo zletilí žáci požádají vyučujícího o pokračování online výuky, škola to respektuje.


Škola dodržuje maximálně všechna hygienická nařízení.

Žáci nosí v budově respirátory FFP2 nebo KN95 nebo nanoroušky.

Učitelé a pracovníci školy budou pravidelně testováni.

Žáci ZUŠ v tuto chvíli testování nařízeno nemají.

Třetím osobám je vstup do školy umožněn pouze v opodstatněných vážných případech.

Žáci a děti nesmí do školy vstupovat nemocní nebo s příznaky infekčního onemocnění.


Výuka v pobočce v ZŠ Lubenec začne dle domluvy s p. ředitelkou v ZŠ od pondělí 19.4.2021.

Do té doby běží výuka v Lubenci distanční formou.


Umělecké kurzy - ženský sbor Egeria, latinskoamerické tance a veškerá mimoškolní hromadná výuka pro děti i dospělé je zatím pozastavena.


Bližší informace k výuce obdržíte od jednotlivých vyučujících.


Vážení žáci a milí rodiče,

velmi se těšíme na alespoň částečnou obnovu prezenční výuky.

Jsme velmi rádi, že jste nám zachovali dosud přízeň i přes těžkosti, které v distanční výuce musíme všichni překonávat.

V případě potřeby se prosím na mne můžete kdykoliv obrátit.

S přáním brzského a plného návratu žáků do škol

Bc. Martin Říhovský, dipl. um.

ředitel ZUŠ Podbořany

tel: 774 832 444

https://www.zuspodborany.cz/


PROVOZ ŠKOLY OD PONDĚLÍ 4. 1. 2021:

Vážení rodiče, žáci a kolegové pedagogové,

na základě rozhodnutí MŠMT od pondělí 4. 1. 2021 probíhá výuka v ZUŠ distančním způsobem.

O dalším vývoji Vás budeme průběžně informovat.

S přáním pevného zdraví, síly a lepšího roku 2021

Bc. Martin Říhovský, dipl. um., řed. ZUŠPROVOZ ŠKOLY DO KONCE ROKU 2020:

Vážení rodiče, žáci a kolegové pedagogové,

pondělí 21. a úterý 22. 12. 2020 vyhlásilo MŠMT jako volné dny.

Výuka končí v pátek 18. 12. 2020 podle rozvrhu.

Pokud nebude v průběhu vánočních prázdnin stanoveno jinak, předpokládáme nástup žáků do ZUŠ v pondělí 4. 1. 2021 v režimu individuální výuky, popř. individuální konzultace pro žáky všech uměleckých oborů - pro žáky připravující se na přijímací talentové zkoušky, sociálně znevýhodněné a mimořádně talentované.

S přáním klidných vánoc, pevného zdraví, síly a lepšího roku 2021

Bc. Martin Říhovský, dipl. um., řed. ZUŠPROVOZ ŠKOLY od 7. prosince 2020 bude na základě informací MŠMT probíhat následovně:

Vážení rodiče a žáci,

od pondělí 7. 12. 2020 začne výuka prezenčně ve všech oborech.

Hudební nauka, Souborová hra, Pěvecké sbory, Taneční a Výtvarný obor vč. KURZŮ bude do limitu 10-ti žáků + učitel. (Informace o organizaci výuky - rozdělení žáků, půlení výukových bloků apod. obdržíte od svých vyučujících.)

Pokud rodiče žáka požádají pedagoga o možnost distanční výuky, mají nárok dál na distanční formu. (karanténa, prevence atd.)

Platí stále hygienická opatření pro všechny - pohyb ve škole v roušce, výuka v roušce (mimo zpěv, tanec a dechové nástroje), dezinfekce rukou a větrání tříd vždy o přestávce a 1x v průběhu hodiny po cca 30 min.

Vstup rodičů do budovy školy pouze v nejnutnějších případech.

V případě potřeby kontaktujte ředitele školy na tel: 774 832 444.

Přeji všem pevné zdraví a klidné adventní dny v těžké době.

Bc. Martin Říhovský, dipl. um., ředitel ZUŠPROVOZ ŠKOLY od 25. listopadu 2020 bude na základě informací MŠMT probíhat následovně:

Vážení rodiče,
výuka žáků základních uměleckých škol probíhá distančně.

Od 25. 11. 2020 je však umožněna prezenční individuální výuka a prezenční
individuální konzultace (jeden pedagogický pracovník a jeden žák)
;
u konzultace může být přítomen zákonný zástupce žáka.

V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tanec, zpěv, hra na dechové nástroje), nemusí žáci nosit roušku.

Ostatní žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole i výuce ve třídě. 

Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně
nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých žáků, členové zkušebních komisí, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.

Z výše uvedeného textu vyplývá, že ve 4. stupni semaforu (PES) výuka v ZUŠ probíhá distančně a je: 

  • umožněna prezenční individuální výuka dle rozvrhu v hudebním oboru 
  • nebo osobní konzultace v tanečním a výtvarném oboru.


Učitelé, kteří spadají do rizikové skupiny osob, mohou učit nadále distančně, ale mají povinnost do úterý 24. 11. 2020 se zákonnými zástupci projednat pokračování distanční výuky.

Zákonní zástupci žáků, kteří oznámí, že je pro jejich děti prezenční výuka riziková, budou i nadále po dohodě s učiteli moci pokračovat v distanční výuce.

Kolektivní výuka ve všech uměleckých oborech běží i nadále plně distančně.

Konzultace jsou možné pro žáky napříč všemi uměleckými obory, kteří se připravují na talentové přijímací zkoušky nebo pro žáky mimořádně talentované či sociálně znevýhodněné.

Žáci, kteří budou docházet na prezenční výuku, mohou vstoupit do školy nejdříve 5 minut před vyučovací hodinou a po jejím skončení nejkratší cestou opustí budovu školy. 

Žáci se nesmějí na chodbách budovy scházet s ostatními žáky a mohou se pohybovat pouze v rámci výuky.V případě dotazů a další podpory kontaktujte školu.

S přáním pevného zdraví a síly, v Podbořanech 22. 11. 2020, Řed. ZUŠ PROVOZ ŠKOLY od 18. listopadu 2020 zůstává v distančním režimu vzdělávání beze změny

na základě informace MŠMT Čj. MSMT-42283/2020-1 vč. přílohy.

O příp. změnách Vás budeme průběžně informovat na webu ZUŠ.

Přeji Vám i nám pevné zdraví a nervy.

V Podbořanech 13. 11. 2020, Řed. ZUŠ 


PROVOZ ŠKOLY od 2. do 20. listopadu 2020 zůstává v distančním režimu vzdělávání

na základě Usnesení vlády ČR č. 1112 a informace MŠMT Čj. MSMT-39443/2020-3.

(Tyto informace byly doručeny z MŠMT do datové schránky školy v neděli 1. 11.2020 v 22.27 hod.)

Veškeré akce školy jsou do odvolání zrušeny.

O příp. změnách Vás budeme průběžně informovat na webu ZUŠ.

Přeji Vám i nám pevné zdraví a nervy.

V Podbořanech 1. 11. 2020, Řed. ZUŠ ZMĚNA PROVOZU ŠKOLY!

Od středy 14. 10. 2020 je škola žákům všech oborů opět uzavřena (dle Usnesení vlády ČR č. 1022)

Dále probíhá výuka v distančním režimu. 

V týdnu od 26. do 30. října nevyučujeme (celý týden prázdnin).

Jak bude výuka probíhat v listopadu, bude záležet na dalších rozhodnutích vlády.

O změnách Vás budeme průběžně informovat na webu ZUŠ.

Přeji Vám i nám pevné zdraví a nervy.

V Podbořanech 13. 10. 2020, Řed. ZUŠ 
Vážení rodiče, žáci a kolegové, 

na základě širší profesní a společenské diskuze směrem k MŠMT a MZd dosáhla Asociace ZUŠ ČR dílčí progrese v oblasti zmírnění restriktivních opatření a to takto:
Od pondělí 12. 10. 2020 probíhá pravidelná výuka v ZUŠ v Hudebním oboru formou 1 žák - 1 jeden učitel. (nošení roušek platí) V pěvecké výuce platí rovněž 1 žák - 1 učitel, ale zpívat se nesmí. Je možná pouze jiná vzdělávací činnost. (ověřoval jsem telef. na MŠMT) Kolektivní výuka: Komorní a souborová hra, Hudební nauka, Výtvarná výchova, Taneční výchova bude dále poskytována pouze distanční formou. 


Prodloužení podzimních prázdnin: pondělí 26. 10. až neděle 1.11. 2020


Zdroj: Usnesení vlády ČR ze dne 8. října 2020

I. Vláda ČR omezuje provoz základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky podle školského zákona a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové 2 škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na státní jazykové zkoušce, s výjimkou individuální výuky v základní umělecké škole (tj. jeden učitel a jeden žák).

II. Vláda ČR zakazuje s účinností ode dne 26. října 2020 od 00:00 hod. do dne 27. října 2020 do 23:59 hod. osobní přítomnost žáků základních a středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základním, středním a základním uměleckém vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona.

Děkuji Vám za reflexi.

S přáním pevného zdraví Bc. Martin Říhovský, dipl. um. řed. ZUŠ

Usnesení vlády ČR ze dne 8. října 2020, ke stažení zde:

Vážení rodiče, žáci, kolegové pedagogové,

s platností od 5. 10. do 18. 10. 2020 dle Nařízení Krajské hygienické stanice Ústí nad Labem dojde v Ústeckém kraji k omezení provozu základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky podle školského zákona spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na státní jazykové zkoušce.

V tomto období bude poskytována výuka distanční formou.

Tímto žádám pedagogy školy, aby zajistili potřebné kroky k realizaci výuky v distančním režimu. Hlavním komunikačním kanálem školy je systém IZUŠ, odkaz zde: https://www.izus.cz/. Dále lze využít v součinnosti se zákonnými zástupci jiných komunikačních forem jako např.: Email, Messenger, Whatsapp, Skype, aplikace Google, Microsoft, telefonní kontakt ad.

Prosím všechny účastníky vzdělávacího procesu o vzájemnou součinnost a pomoc při realizaci distanční výuky směrem k žákům a o vzájemnou podporu jejich vzdělávání na dálku.

V případě dotazů mne můžete kontaktovat na emailu: reditel.zuspodborany@seznam.cz nebo na tel: 774 832 444.

Děkuji Vám za pomoc a spolupráci v nelehké době.

S pozdravem Bc. Martin Říhovský, dipl. um.

ředitel ZUŠ Podbořany, okres Louny

Plošné nařízení KHS Ústí nad Labem ke stažení zde: 

Vážení rodiče, žáci a kolegové,

OD 18. 9. 2020 dle Ministerstva zdravotnictví 

JE POVINNÉ NOSIT ROUŠKY NEBO ÚSTENKY VŠUDE V PROSTORÁCH ŠKOLY,

není možné při výuce tance, zpěvu a dechových nástrojů, zde si mohou žáci roušky odložit.

Ostatní hygienická opatření jsou v platnosti dle Manuálu MŠMT a škola je důsledně dodržuje. 

V případě, že si dítě zapomene roušku, jsme vybaveni jednorázovými.

Děkuji Vám za pomoc a součinnost.

S přáním klidných dnů Řed. ZUŠ. 18. 9. 2020 

Aktuální mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví platné od 18. 9. 2020 ke stažení zde: 

https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-18-9-2020-do-odvolani/

Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

Nejsou stanovena žádná závazná omezení počtu žáků ve třídách a odděleních.

Ve škole budou žákům zdůrazňovány zásady osobní a respirační hygieny.

Ve třídách, na chodbách a sociálních zařízeních bude umístěna dezinfekce.

INFORMACE ŘEDITELE ZUŠ PODBOŘANY K HYGIENICKÝM OPATŘENÍM A ORGANIZACI VZDĚLÁVÁNÍ V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2020/21 ke stažení zde: 

METODIKA MŠMT A MZd ke stažení zde: