PROVOZNÍ a HYGIENICKÁ SITUACE ŠKOLY k datu 14.10.2020

ZMĚNA PROVOZU ŠKOLY!

Od středy 14. 10. 2020 je škola žákům všech oborů opět uzavřena (dle Usnesení vlády ČR č. 1022)

Dále probíhá výuka v distančním režimu. 

V týdnu od 26. do 30. října nevyučujeme (celý týden prázdnin).

Jak bude výuka probíhat v listopadu, bude záležet na dalších rozhodnutích vlády.

O změnách Vás budeme průběžně informovat na webu ZUŠ.

Přeji Vám i nám pevné zdraví a nervy.

V Podbořanech 13. 10. 2020, Řed. ZUŠ 
Vážení rodiče, žáci a kolegové, 

na základě širší profesní a společenské diskuze směrem k MŠMT a MZd dosáhla Asociace ZUŠ ČR dílčí progrese v oblasti zmírnění restriktivních opatření a to takto:
Od pondělí 12. 10. 2020 probíhá pravidelná výuka v ZUŠ v Hudebním oboru formou 1 žák - 1 jeden učitel. (nošení roušek platí) V pěvecké výuce platí rovněž 1 žák - 1 učitel, ale zpívat se nesmí. Je možná pouze jiná vzdělávací činnost. (ověřoval jsem telef. na MŠMT) Kolektivní výuka: Komorní a souborová hra, Hudební nauka, Výtvarná výchova, Taneční výchova bude dále poskytována pouze distanční formou. 


Prodloužení podzimních prázdnin: pondělí 26. 10. až neděle 1.11. 2020


Zdroj: Usnesení vlády ČR ze dne 8. října 2020

I. Vláda ČR omezuje provoz základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky podle školského zákona a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové 2 škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na státní jazykové zkoušce, s výjimkou individuální výuky v základní umělecké škole (tj. jeden učitel a jeden žák).

II. Vláda ČR zakazuje s účinností ode dne 26. října 2020 od 00:00 hod. do dne 27. října 2020 do 23:59 hod. osobní přítomnost žáků základních a středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základním, středním a základním uměleckém vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona.

Děkuji Vám za reflexi.

S přáním pevného zdraví Bc. Martin Říhovský, dipl. um. řed. ZUŠ

Usnesení vlády ČR ze dne 8. října 2020, ke stažení zde:

Vážení rodiče, žáci, kolegové pedagogové,

s platností od 5. 10. do 18. 10. 2020 dle Nařízení Krajské hygienické stanice Ústí nad Labem dojde v Ústeckém kraji k omezení provozu základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky podle školského zákona spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na státní jazykové zkoušce.

V tomto období bude poskytována výuka distanční formou.

Tímto žádám pedagogy školy, aby zajistili potřebné kroky k realizaci výuky v distančním režimu. Hlavním komunikačním kanálem školy je systém IZUŠ, odkaz zde: https://www.izus.cz/. Dále lze využít v součinnosti se zákonnými zástupci jiných komunikačních forem jako např.: Email, Messenger, Whatsapp, Skype, aplikace Google, Microsoft, telefonní kontakt ad.

Prosím všechny účastníky vzdělávacího procesu o vzájemnou součinnost a pomoc při realizaci distanční výuky směrem k žákům a o vzájemnou podporu jejich vzdělávání na dálku.

V případě dotazů mne můžete kontaktovat na emailu: reditel.zuspodborany@seznam.cz nebo na tel: 774 832 444.

Děkuji Vám za pomoc a spolupráci v nelehké době.

S pozdravem Bc. Martin Říhovský, dipl. um.

ředitel ZUŠ Podbořany, okres Louny

Plošné nařízení KHS Ústí nad Labem ke stažení zde: 

Vážení rodiče, žáci a kolegové,

OD 18. 9. 2020 dle Ministerstva zdravotnictví 

JE POVINNÉ NOSIT ROUŠKY NEBO ÚSTENKY VŠUDE V PROSTORÁCH ŠKOLY,

není možné při výuce tance, zpěvu a dechových nástrojů, zde si mohou žáci roušky odložit.

Ostatní hygienická opatření jsou v platnosti dle Manuálu MŠMT a škola je důsledně dodržuje. 

V případě, že si dítě zapomene roušku, jsme vybaveni jednorázovými.

Děkuji Vám za pomoc a součinnost.

S přáním klidných dnů Řed. ZUŠ. 18. 9. 2020 

Aktuální mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví platné od 18. 9. 2020 ke stažení zde: 

https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-18-9-2020-do-odvolani/

Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

Nejsou stanovena žádná závazná omezení počtu žáků ve třídách a odděleních.

Ve škole budou žákům zdůrazňovány zásady osobní a respirační hygieny.

Ve třídách, na chodbách a sociálních zařízeních bude umístěna dezinfekce.

INFORMACE ŘEDITELE ZUŠ PODBOŘANY K HYGIENICKÝM OPATŘENÍM A ORGANIZACI VZDĚLÁVÁNÍ V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2020/21 ke stažení zde: 

METODIKA MŠMT A MZd ke stažení zde: